PRODUKCJA
EKOLOGICZNA

Surowiec do produkcji mrożonych warzyw i owoców ekologicznych pochodzi wyłącznie z polskich gospodarstw ekologicznych posiadających atesty.

W uprawie zlokalizowanej na czystych terenach Lubelszczyzny nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin, hormonów wzrostu i sztucznych nawozów. Istotne jest, że gospodarstwa ekologiczne położone są na terenach o czystych glebach, wodzie i powietrzu, nie zanieczyszczonych przez infrastrukturę czy wpływ przemysłu.

Gospodarstwa ekologiczne są kontrolowane przez niezależne, profesjonalne organizacje certyfikujące. Systematyczne badania próbek gleby zapewniają brak obecności pestycydów i nawozów sztucznych.

Surowiec używany do produkcji nie jest modyfikowany genetycznie, a nasiona i sadzonki używane przez dostawców posiadają certyfikaty produktów ekologicznych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości mrożonych owoców i warzyw ekologicznych monitorujemy każdy etap procesu produkcji, przeprowadzając laboratoryjne badania próbek surowca.