19-08-2020


Audyt BRC w BIMIZ FOOD sp. z o.o. z najwyższą możliwą oceną "AA"

Zakład BIMIZ FOOD sp. z o. o. po raz kolejny pomyślnie przeszedł audyt certyfikujący zgodność przestrzeganych w firmie procedur ze standardem BRC Global Standard for Food Safety (wersja 8). Zakład w Radzyniu Podlaskim uzyskał najwyższą możliwą ocenę „AA”. Audyt został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą – Intertek Poland Sp. z o.o.

 

Global Standard Food Safety jest standardem opracowanym przez British Retail Consortium (BRC) z myślą o producentach żywności. Jego rolą jest podkreślenie szczególnej wagi bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych. Norma ta od lat jest międzynarodowym znakiem doskonałości.

 

Audyt obejmował wszystkie zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi i bezpieczeństwem produktu (HACCP – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli). Global Standard Food Safety określa wymagania w następujących obszarach: badanie i rozwój, zakupy, produkcja, magazynowanie i dystrybucja, kontrola jakości, sprzedaż, personel.